Hướng dẫn sử dụng Jira: Giới thiệu về công cụ theo dõi dự án JIRA

 • 1- Tổng quan về JIRA

  -  JIRA là gì?

  JIRA là một công cụ để theo dõi lỗi/ quản lý dự án (defect tracking/ project management) và được phát triển bởi công ty Atlassian ,Inc . Nó là một nền tảng độc lập.

  -  JIRA giành cho ai?

  • Đội phát triển dự án phần mềm (Software project development teams). Vd: QA
  • Hệ thống chăm sóc, hỗ trợ khách hàng (Help desk system)
  • leave request system
  • …v..v...

  2-  Những điều cơ bản về JIRA


  Toàn bộ nội dung của JIRA được dựa trên 3 khái niệm:

   
  • Issue: Tất cả những task, bug, yêu cầu nâng cao (enhancement request). Về cơ bản, tất cả những cái gì được tạo ra và theo dõi thông qua JIRA đều được xem như là một issue.
  • Project: Một bộ sưu tập (nguyên văn: collection of) của các issue.
  • Workflow: một workflow thì đơn giản chỉ là một loạt các bước (series of steps) mà vấn đề (issues) đi qua từ lúc bắt đầu được tạo ra tới khi hoàn thành.


  Nói về những vấn đề đầu tiên được tạo ra, đi đến được giải quyết, và khi được hoàn thành  thì được kết thúc. Và đây là luồng công việc(work flow) trong trường hợp này:

  Khi bạn tạo ra một bản thử nghiệm, một tài khoản OnDemand được tạo ra cho bạn và bạn có thể đăng nhập vào đó.

   

  Khi bạn đã đăng nhập vào trong, trang bảng điều khiển sẽ được hiển thị (trừ trường hợp được lựa chọn) cho người sử dụng. Trang bảng điều khiển cho một ảnh chụp(snapshot) về  miêu tả của dự án mà bạn thuộc về(dự án mà bạn đang làm phải làm việc với nó); tổng hợp các vấn đề và các dòng hoạt động (activity stream - ý là: các hành động diễn ra một cách nối tiếp, liên tục) (các vấn đề được giao cho bạn, những vấn đề mà bạn đã tạo ra...vv..)

   

  Lời khuyên: Khi bạn đang cố gắng để tạo/ sửa đổi một vấn đề nhất định theo một dự án cho lần đầu tiên, nó thực sự giúp bạn biết về các dự án riêng của chính mình.

  Bạn có thể làm điều đó bằng cách đi đến menu chính và chọn tên dự án từ danh sách “Project” như hình vẽ.

   

  Chúng ta đã xác định từ trước rằng mỗi dự án là một tập hợp của các vấn đề (issue). Mục số 6 trong danh sách của chúng tôi - những tính năng cho phép nhóm các vấn đề này được hoàn thành với các khái niệm này. Dự án có những thành phần (components) và  các phiên bản dưới nó. Các thành phần là không có gì nhưng những nhóm con (subgroups) bên trong dự án dựa trên nền tảng chung. Ngoài ra, với các dự án tương tự các phiên bản khác nhau có thể được theo dõi.


  Mỗi dự án có các thuộc tính cơ bản sau đây:


  • Name: Theo sự lựa chọn của người quản trị viên
  • Key: Nó là một định danh (identifier) rằng tất cả các vấn đề thuộc dự án sẽ được bắt đầu với một cái tên (issue name). Giá trị này được thiết lập trong quá trình tạo một dự án và không thể sửa đổi sau này, ngay cả bởi một quản trị viên.
  • Components: Các thành phần.
  • Versions: Phiên bản

  Hãy xem xét một ví dụ sau:
  Có 1 ứng dụng dựa trên nền web. Có 10 yêu cầu cần được phát triển và sẽ có nhiều hơn 5 chức năng được thêm vào sau đó. Bạn có thể lựa chọn việc tạo 1 dự án với tên gọi “Test for STH” phiên bản 1 và phiên bản 2. Phiên bản 1 với 10 yêu cầu, phiên bản 2 với 5 chức năng.

  Đối với phiên bản 1, nếu 5 trong những yêu cầu thuộc về Module 1 và phần còn lại thuộc về Module 2. các module 1 và 2 có thể được tao ra như là những đơn vị riêng biệt.


  Lấy các chi tiết trong ví dụ trên, tôi vừa tạo ra dự án trong JIRA với tên gọi “Test for STH” , và key là “TFS”. Nếu tôi tạo mới một vấn đề (issue), việc nhận dạng vấn đề sẽ bắt đầu với TFS và sẽ là “TSH-01”. Chúng ta sẽ nhìn thấy khía cạnh này trong phiên tiếp theo khi chúng ta tạo ra các vấn đề.


  HÌnh dưới đây hiển thị chi tiết của dự án trong JIRA:

   

   

  Khi tôi chọn “Components”, nó hiển thị 2 thành phần bên trong dự án.

     

  Khi tôi chọn phiên bản tùy chọn, phiên bản trong dự án sẽ được hiển thị

   

  Chọn tùy chọn Roadmap, thông tin phiên bản sẽ được hiển thị cùng với các ngày đưa ra ý tưởng chung về những cột mốc quan trọng trong dự án.

   

  Chọn tùy chọn lịch để xem các cột mốc ngày tháng quan trọng.

   

  Tại thời điểm này, không có vấn đề được tạo ra cho dự án này. Nếu có, bạn có thể xem tất cả chúng bằng cách chọn “Issues” từ menu bên trái.

Tư vấn DV miễn phí

Contact form submitted! We will be in touch soon.
Gửi thông tin

* Bắt buộc

Giải pháp văn phòng điện tử

Danh mục

Thông báo

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng đợi trong giây lát