Hướng dẫn sử dụng Jira: Tạo và làm việc với sub-task trong JIRA

 • Một sub-task (nhiệm vụ con) là không có gì cả nhưng một sự phân chia của các vấn đề cha mẹ (nguyên văn “parent issue”: ý là các vấn đề khá lớn, ở mức lớp cha) vào trong các khối của công việc mà có thể được chỉ định và theo dõi riêng.


   Ví dụ 1:

      Một QA (Người đảm bảo chất lượng) được liên quan tới ví dụ có thể là nhiệm vụ kiểm tra tài liệu. Kiểm tra tài liệu của chính nó là một hoạt động có thể phải mất 1 tuần để kết thúc. Nó liên quan tới các khía cạnh sau:

  • Kiểm tra tài liệu Test plan có thể mất 2 ngày
  • Tài liệu Test case: mất 2 ngày
  • Đánh giá Test plan: ½ ngày
  • Đánh giá Test case: 1 ngày

   Đồng thời giả định rằng đó là 2 tài nguyên.

      Trong trường hợp chúng ta có thể tạo một issue JIRA của kiểu nhiệm vụ cho “Test documentation” và có 4 nhiệm vụ con dưới đây

  • Tài liệu Test plan - chỉ định cho tài nguyên 1 
  • Tài liệu Test case - chỉ định cho tài nguyên 2
  • Đánh giá Test plan - chỉ định cho tài nguyên 2
  • Đánh giá Test case - chỉ định cho tài nguyên 1

      Bằng cách đó, nó sẽ dễ dàng hơn trong việc để có một cái nhìn sâu sắc hơn vào việc gia tăng sự tiến bộ và nguồn lực khôn ngoan bằng cách phá vỡ các nhiệm vụ khá lớn ở mức cha thành các nhiệm vụ con.    


  Ví dụ 2:

  Một ví dụ liên quan tới lỗi có thể được- nếu một lỗi là gặp phải và cần một sự thay đổi mã để sửa nó, các nhà phát triển có thể sử dụng một nhiệm vụ con để theo dõi đoạn code đang sửa , mà cần phải diễn ra. Ở đây, các mã-sửa (của loại nhiệm vụ con)  trở thành nhiệm vụ con dưới lỗi tìm thấy (của loại lỗi).

  Bạn có thể tạo nhiệm vụ con bởi 1 trong các phương thức sau đây:

  • Tạo một nhiệm vụ con cho 1 một vấn đề
  • hoặc chuyển đổi một vấn đề thành các nhiệm vụ con và chọn lấy cha mẹ của chúng

  Chúng ta sẽ xem cả 2 cách dưới đây.


  Phương thức 1 - Tạo một nhiệm vụ con dưới một vấn đề ở lớp cha ( parent issue)

  Khi một vấn đề ở lớp cha đã được tạo sẵn, các bước sau đây có thể được theo sau nhằm tạo ra một nhiệm vụ con dưới nó.

  1- Mở một vấn đề. Đi đến “More” trong danh sách tùy chọn thả xuống trên đầu trang.

  Chọn “Create sub-task” từ danh sách.

  2 - Hộp thoại “Create sub-task” với số vấn đề cha sẽ hiện ra. Điều này là tương tự như hộp thoại “Create issue”, ngoại trừ:

  • Project: trường này không tồn tại, bởi vì mỗi nhiệm vụ con sẽ nằm dưới một dự án mà đã được tạo trước đó
  • Issue-type: tự động di cư đến như là một nhiệm vụ con.  Danh sách thả xuống đồng thời còn có một “Technical Task” như là một sự thay thế. Trong trường hợp Ví dụ 2 của chúng ta, việc đánh dấu nó như là một “Technical task” sẽ phù hợp hơn  3 - Nhập thông tin như mong muốn và click vào “Create” để tạo các nhiệm vụ con. Sau khi tạo ra, đường dẫn liên kết tới nhiệm vụ con sẽ xuất hiện trong “Sub-tasks” của các vấn đề cha như hình dưới đây:

  Lưu ý: bạn có thể chọn việc thêm một nhiệm vụ con mới bằng việc click vào biểu tượng “+” trong phần sub-tasks bên dưới.

   

  4 - Click vào đường link của nhiệm vụ con mà bạn muốn tạo ra. Chi tiết của nhiệm vụ con sẽ được hiển thị như bên dưới:


  Phương thức 2 - Chuyển đổi một vấn đề vào một nhiệm vụ con

   

  1- Mở một issue đã được tạo sẵn. Đi đến danh sách thả xuống “More” rồi chọn “Convert to Sub-task”. Màn hình sau đây sẽ hiển thị:

  • Điền ID issue vào hoặc bạn có thể tìm kiếm nó bằng cách sử dựng link đã được cung cấp
  • Như thông báo trên màn hình cụ thể: Chỉ có những vấn đề không phải loại nhiệm vụ con (non-sub-task) đã tồn tại theo cùng một dự án có thể được lựa chọn.
  • Chọn loại nhiệm vụ con như là Sub-task hoặc công việc kỹ thuật
  • Click Next  2 - Tiếp tục với bước 2 và bước 3 bởi việc chọn “Choose”

  3 - Bước 4 sẽ hiển thị cho bạn bản tóm tắt chuyển đổi. Click “Finish” để chuyển đổi 1 vấn đề thành một nhiệm vụ con.

  4 - Vấn đề này sẽ hiển thị ngay dưới phần “Sub-task” của phần ở lớp cha

  *) Một số điều quan trọng cần lưu ý

  - Bạn có thể có nhiều các nhiệm vụ con khi cần thiết dưới một nhiệm vụ

  - Bạn không thể có một nhiệm vụ con cho một nhiệm vu con

  - Mỗi lần bạn tạo một nhiệm vụ con dưới lớp cha, lớp cha sẽ không còn có thể được chuyển đổi thành một nhiệm vụ phụ

  - Một nhiệm vụ con tuy nhiên có thể được chuyển đổi thành một vấn đề cha. Để làm như vậy, đi tới “More -> Convert to Issue” . Màn hình dưới đây sẽ hiện ra. Quy trình này tương đương với bước 2 của phần tạo vấn đề (issue creation). Chọn loại vấn đề mới và làm theo tất cả các bước để chuyển đổi nhiệm vụ con thành một vấn đề.  5 - Đối với một vấn đề với nhiệm vụ con phần “Time tracking” sẽ hiển thị thời gian hợp nhất của vấn đề cha + nhiệm vụ con.

  Ví dụ, nếu như trường Original Estimate của vấn đề ở lớp cha được chọn là 5 tiếng và nhiệm vụ con đã được thiết lập là 3 tiếng trong quá trình tạo. Phần thời gian theo dõi các vấn đề lớp cha sẽ hiển thị thời gian ước lượng “Estimated time” như là tổng thời gian của cả: vấn đề lớp cha và nhiệm vụ con. Với ví dụ của chúng ta, nó sẽ hiển thị là 8 tiếng (5+3). Điều tương tự cũng đúng với trường “Remaining Time”. Đây là một tùy chọn chỉ để hiển thị thời gian theo dõi thông tin của lớp cha mà không xem xét đến các nhiệm vụ con. Bạn có thể làm như vậy bằng cách bỏ kiểm tra cái checkbox “Include sub-task” trong phần này.


  6 - Trong phần nhiệm vụ con bạn có thể chọn hiển thị tất cả các nhiệm vụ con hoặc chỉ một nhiệm vụ con mà đã được mở bởi việc click vào mũi tên trở xuống bên cạnh dấu “+”.  7 - Bạn có thể làm việc trên nhiệm vụ con của mình mà không cần phải di chuyển đi từ những vấn đề lớp cha. Những hành động của bạn có thể thực hiện đã được liệt kê khi tùy chọn “Actions” tương ứng với mỗi nhiệm vụ con khi được click vào.  Bạn có thể trực tiếp lựa chọn những cái bạn muốn làm trong danh sách vừa xuất hiện trên.Tư vấn DV miễn phí

Contact form submitted! We will be in touch soon.
Gửi thông tin

* Bắt buộc

Giải pháp văn phòng điện tử

Danh mục

Thông báo

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng đợi trong giây lát