Hướng dẫn sử dụng Jira: Các khía cạnh quản trị của công cụ JIRA

 • JIRA - Quản lý dự án      Quản lý dự án là một trong những khái niệm đầu tiên và quan trọng nhất của phần quản trị. Phần quả trị JIRA có thể:


  • Tạo một dự án
  • Cấu hình một dự án đã được tạo sẵn

  Tạo dự án:

      1 - Sau khi đăng nhập, trong bảng điều khiển của nó, bạn sẽ có một vài lựa chọn để bắt đầu
      2 - Bạn cũng có thể click vào các mục trong danh sách hoặc bạn có thể chọn:
  Hoặc đi đến phần Administration -> menu tùy chọn Project
  Và sau đó, trong trang này bạn sẽ có một tùy chọn là “Add Project”.

   

      3 - Chọn một trong 3 phương pháp ở trên để thêm một dự án. Trong cửa sổ bên dưới, chọn loại dự án.
  Lời khuyên: Loại dự án sẽ xác định kiểu của những luồng công việc trong các vấn đề (issue) của bạn mà nó sẽ đi qua.  Lưu ý:
      Làm ơn lưu ý tới đường dẫn “Import from external systems” ở phần dưới cùng của trang. Nếu bạn đã từng sử dụng hệ thống theo dõi các lỗi/ vấn đề khác nhau và muốn chuyển sang dùng JIRA. Đây là tùy chọn mà bạn có thể sử dụng. Đồng thời, nếu tất cả những gì bạn có trước đó là một bảng tính excel cho tất cả những vấn đề của bạn, bạn có thể tạo một dự án bằng cách nhập khẩu (importing) tất cả những vấn đề trong tập tin CSV vào trong JIRA.

  4 - Nhập tên dự án vào trường NAME,  trường KEY (một lần chọn không thể thay đổi được), và chỉ định một PROJECT LEAD (người mà chịu trách nhiệm cho toàn bộ dự án). Click vào Submit khi bạn đã nhập xong.     

      5 - Dự án được tạo ra và các chi tiết sau đây được hiển thị. Bằng cách đi đến liên kết “Administration” bạn sẽ có thể cấu hình các dự án. (trong trường hợp mà một dự án đã được cấu hình, bạn có thể chỉnh sửa phần cấu hình đó).


  Cấu hình một dự án
  Như bạn có thể nhìn thấy bên dưới, bạn có thể chọn các oại vấn đề mà cần để hiển thị, các luồng công việc mà dự án tiếp theo, phiên bản và các thành phần, những người tham gia và mức độ về quyền truy cập mà họ có … vv..  Quản lý người dùng

      Tạo tài khoản người dùng trở thành một phần quan trọng nhất của quá trình quản lý người dùng, nó không chỉ giới hạn ở đó. Các hoạt động quan trọng khác liên quan tới người sử dụng được thực hiện bởi phần quản trị của JIRA bao gồm:
  • Chỉnh sửa thông tin của một người dùng cụ thể
  • Xóa một người dùng
  • Tạo một nhóm người dùng
  • Tạo các vai trò
  • Phân quyền
  • Thiết lập những ưu tiên

      Chúng ta sẽ thấy chi tiết việc tạo, xóa và chỉnh sửa một vấn đề dưới đây. Đối với các vấn đề còn lại của các hoạt động, chúng tôi khuyến khích bạn thử chúng trên trang web với ID thử nghiệm của bạn.

  Lưu ý:
      Với việc dùng thử bạn có thể thêm tối đa 10 người dùng cho tài khoản của bạn. 9 người dùng được thêm vào và 1 người quản trị, đó là chính bạn.

      Đầu tiên, đi tới Administration -> User Management
      Có 2 cách để bạn có thể thêm người dùng vào JIRA.
  • Tạo ra chúng theo cách thông thường
  • Gửi một lời mời để tham gia vào JIRA tới ID email của người dùng

  Chúng ta hãy nhìn chi tiết vào cách tạo thông thường dưới đây:
  1. Click vào nút Create User trong trang dưới đây  1. Nhập các chi tiết của người dùng trong hộp thoại “Create new user”. Trong ví dụ trước đây, tôi đã chỉ nhập vào các trường bắt buộc. Những trường khác là tự giải thích và có thể được thiết lập theo yêu cầu.  1. Sau khi click vào nút Click, người dùng được thêm vào và các trang xác nhận sau đi đến cho người sử dụng.
  Một email sẽ được gửi tới các ID được cung cấp cho người sử dụng với các thông tin về việc làm thế nào để thiết lập một mật khẩu mà nó cho phép họ đăng nhập và sử dụng JIRA.

  Cách thứ hai của việc tạo thêm người dùng, thông qua thư mời (email invites)
  • Click vào nút “Invite users” trong phần User Management -> Users và nhập vào đó một hoặc nhiều ID email vào trong hộp thoại vừa mở ra dưới đây . Khi nhập xong, click Send.  • Các thông báo lời mời được gửi đi sẽ hiện lên khi thư được gửi thành công
  • Trong trường hợp một email mời chào,  người dùng không được thêm vào cho đến khi người nhận của các thư mời chấp nhận lời mời.

  Chỉnh sửa một User

  • Đi từ phần User Management -> tới trang Users. Tất cả những người dùng hiện tại sẽ được hiển thị. Phần trên cùng của trang này có chứa phần “Filter”. Điều này có thể được sử dụng để thao tác trong việc thông tin người dùng làm thế nào/ hoặc cái gì cần được hiển thị. Bạn có thể chọn để giữ cho nó trống ở phần này, nhưng trong trường hợp đó nó sẽ hiển thị tất cả những người dùng hiện đang tồn tại.
  • Dưới bộ lọc là một danh sách người dùng tổ chức trong một hình dạng bảng sẽ được hiển thị.

  • Lưu ý tới liên kết “Edit ” trong cột “Operations”. Nhấp vào liên kết “Edit” tương ứng cho người dùng có thông tin cần phải sửa đổi.
  Bạn có thể thay đổi các thông tin hồ sơ sau:
  Xóa một người dùng

  Chọn một liên kết “Delete” tương ứng với người dùng mà bạn muốn xóa nó từ JIRA. Thông báo xác nhận dưới đây sẽ hiển thị và bạn có thể chọn để xóa một người dùng hoặc hủy bỏ thao tác đó.   Một quản trị viên JIRA có thể thêm:

  • Cấu hình giao diện và cảm nhận
  • Cấu hình các luồng công việc
  • Thiết lập chi tiết mức bảo mật cấp độ dự án/ vấn đề
  • Có thể thêm tùy chỉnh các trường/ màn hình
  • Tích hợp một dự án JIRA với các công cụ phát triển để đảm bảo rằng các cam kết, hoàn nguyên, thay đổi … có thể phản ánh ngay lập tức trong JIRA
  • Cấu hình thiết lập bảng điều khiển
  • Thiết lập thông tin về thời gian/ múi giờ
  • Cấu hình và thiết lập tùy chọn email

      Xin lưu ý rằng tất cả các khía cạnh quản trị của bất cứ công cụ nào nên hỗ trợ nhiều hơn hoặc ít hơn các hoạt động mà chúng tôi đã nêu ở trên.


      Ngoài ra, quyền truy cập quản trị vào một công cụ rất mạnh mẽ, và “với một quyền lực lớn đi kèm với một trách nhiệm lớn”.

      Thông thường, việc quản trị truy cập bị giới hạn chỉ để một người trong một tổ chức để đảm bảo rằng sự mâu thuẫn tình cờ không xảy ra. Tất cả các yêu cầu thay đổi, các dự án mới hoặc người dùng mới được định hướng thông qua người quản trị.


Tư vấn DV miễn phí

Contact form submitted! We will be in touch soon.
Gửi thông tin

* Bắt buộc

Giải pháp văn phòng điện tử

Danh mục

Thông báo

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng đợi trong giây lát