Hướng dẫn sử dụng Jira: Quản lý các vấn đề, sử dụng tiến trình công việc và chức năng báo cáo.

 • Các vấn đề đã được tạo có thể được truy cập bằng cách tìm kiếm ID, duyệt “Issues” ở mục menu hoặc đi đến chi tiết dự án và kiểm tra issues tab.

  Khi bạn truy cập vào một vấn đề và click vào link của nó, các chi tiết sẽ được hiển thị. Tất cả các hành động có thể được thực hiện trên một vấn đề cụ thể có sẵn trên tiêu đề của một màn hình chi tiết vấn đề:  Quản lý các vấn đề trong JIRA

  1 - Chỉnh sửa (Edit)

  Như tên gọi đã cho chúng ta thấy, tùy chọn này cho phép bạn chính sửa một vấn đề đã được tạo ra. Click vào nó và bạn có thể sửa đổi các thông tin như mong muốn. Chọn “Update” khi bạn đã hoàn thành. Điều này cũng tương tự như hộp thoại “Create Issue”  2- Comment

  Đây là cách hữu dụng để ghi lại những thủ tục phát sinh trên một vấn đề và giao tiếp với các thành viên có liên quan. Nhập comment của bạn và chọn tùy chọn để hạn chế người xem:  3 - Assign

  Đây là tùy chọn bạn sẽ cần khi bạn muốn thay đổi quyền sở hữu của một vấn đề. Nhập thông tin vào trường Assignee, comments (tất cả những gì mà bạn muốn thảo luận) và chọn người xem của các bình luận. Khi một vấn đề được giao cho người sử dụng, một email sẽ được tự động gửi tới (nếu tùy chọn này là được chọn bởi người quản trị) và vấn đề sẽ xuất hiện trên bảng điều khiển của người được chỉ định khi đăng nhập.  4 - More

  Tùy chọn dưới đây là có sẵn dưới mục menu “More”:  Các mục:

  - Agile Board, Rank to Top, Rank to Bottom: là liên quan tới những dự án Agile. Chi tiết của nó sẽ được giới thiệu trong những bài viết sau này.

   

  - Attach Files, Attach Screenshots: cho phép  bạn đính kèm những tập tin cho một vấn đề. Tùy chọn chụp màn hình sẽ tự động chụp lại ảnh màn hình. Tất cả những thứ bạn cần là in màn hình trên máy tính của bạn và bạn có thể copy trực tiếp nó vào JIRA.

   

  - Add Vote, Voters, Stop watching, Watchers: bỏ phiếu (voting) là một quá trình mà người sử dụng JIRA có thể thực hiện để hỗ trợ giải quyết của một vấn đề thuận lợi hay không thuận lợi. Các tùy chọn trong phần này tạo điều kiện như nhau. Bạn cũng có thể chọn để xem một vấn đề - khi bạn làm như vậy, tất cả những thay đổi của nó sẽ được thông báo cho bạn.  

  - Create Sub-Task, Convert to Sub-Task: đây là tùy chọn mà giúp tạo và làm việc với các các nhiệm vụ con.

  - Labels: khái niệm này là tương tự như với “Labels” mà chúng tôi tìm thấy trên các blog và các trang web khác. Bạn có thể phân loại các vấn đề dựa trên phiên bản chính thức và thành phần, nhưng khi cần một cái gì đó chính thức hơn, tùy chọn này có thể được sử dụng. Ví dụ, tất cả các vấn đề đặt ra để theo dõi các nhận xét đánh giá ngang hàng có thể được dán nhãn là “peer review” để xem và theo dõi chúng một cách dễ dàng hơn.

   

  5 - Log work

  Đây là cách theo dõi sự tiến bộ trên những vấn đề của bạn về mặt thời gian. Khi tùy chọn này được sử dụng, hộp thoại dưới đây sẽ mở ra. Như bạn có thể thấy, các thông tin chi tiết về việc có bao nhiêu thời gian mà bạn đã sử dụng cho vấn đề, bao nhiêu thời gian là còn lại ...vv.. có thể được truy nhập tại đây.

  6 - Move

  Những vấn đề trong JIRA có thể được di chuyển qua các dự án. Tuy nhiên, việc di chuyển từ một dự án có thể có nghĩa là một mục tiêu công việc khác nhau, một kiểu vấn đề khác, một trạng thái mới ...vv..Do đó nó được khuyến khích là nên phân tích kỹ lưỡng việc di chuyển sẽ ảnh hưởng tới vấn đề này như thế nào trước khi nó tiến về phía trước với sự di chuyển này.

  7 - Link

  Đây là chức năng rất linh hoạt của JIRA mà nó cho phép bạn có thể liên kết các vấn đề với nhau một cách logic và thiết lập các mối quan hệ/ sự phụ thuộc.

  Một ví dụ tình huống ở nơi mà nó có thể được sử dụng trong dự án QA (quản lý chất lượng) là khi một khiếm khuyết nào đó ngăn cản bạn làm một yêu cầu nhất định. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để hiển thị sự phụ thuộc.

  Khi liên kết này được truy cập, hộp thoại dưới đây sẽ hiện ra. Sử dụng hộp thoại này rất đơn giản.

  Kiểu khác nhau của các tuỳ chọn mà có thể được chọn từ hộp danh sách “This issue”. Nội dung danh sách chứa:

  Cách khác, bạn có thể chọn bao gồm cả web-link như là sự tham chiếu.

   

  8 - Clone

  Như tên gọi của nó, bạn có thể tạo một bản sao (nhân bản) cho một vấn đề.
  Khi một vấn đề được nhân bản:

  • Những vấn đề được nhân bản sẽ bắt đầu với tiền tố “CLONE”
  • Chúng sẽ được thiết lập đường dẫn giữa các vấn đề cha và những vấn đề được nhân bản.

   

  9 - Email issue

  Click vào icon  Nhập thông tin cho người nhận các thông tin về vấn đề trong hộp thoại dưới đây mà nó được mở ra. Một email với các chi tiết vấn đề JIRA sẽ được gửi.  10 - Export

  JIRA cũng cung cấp một cách để ghi các thông tin vấn đề để xuất ra thành các tập tin bên ngoài. Để làm như vậy, click vào nút “Export” ở gần góc bên phải nhất và bạn sẽ nhìn thấy những định dạng mà bạn muốn  và tải về một vấn đề JIRA.  Làm thế nào di chuyển một vấn đề JIRA qua những giai đoạn khác nhau của quy trình làm việc

  1) Một vấn đề được tạo trong JIRA là luôn luôn trong trang thái “Open” khi tạo

  2) Những giai đoạn mà nó đi qua phụ thuộc vào kiểu dự án và luồng công việc được chỉ định cho dự án trong khi tạo.

  3) Chỉ có Admin có thể lựa chọn điều này và một lần chọn, nó không thể thay đổi và tất cả các vấn đề trong dự án sẽ đi qua cùng một quy trình công việc giống nhau.

  4) Khi nút “Start Progress” được click, trạng thái của vấn đề sẽ thay đổi thành “In Progress” và nhãn của nút thay đổi thành “Stop Progress” cái mà khi click vào đó sẽ trở lại trạng thái quay lại “Open”.

  5) Việc click vào nút “Workflow” sẽ hiển thị cho bạn một hộp danh sách (list box) các giai đoạn tiếp theo mà vấn đề có thể đi đến.

  6) Nếu như vấn đề cần phải thiết lập trực tiếp thành “Resolved”, thì nút “Resolved Isue” là có hiệu lực. Việc click vào nó, bạn có thể chọn lý do cho việc nói rằng vấn đề đã được sửa chữa.  7) Để xem các luồng công việc mà vấn đề đi qua,  click vào liên kết “View workflow” mà là bên cạnh các trường trạng thái của một vấn đề trong trang chi tiết vấn đề. Ví dụ đối với vấn đề của tôi, quy trình làm việc sẽ hiển thị là:  Báo cáo JIRA

  JIRA cũng đi kèm với một tính năng báo cáo mạnh mẽ. Nó có rất nhiều kiểu báo cáo mà nó tạo điều kiện. Duyệt qua một dự án chi tiết bạn sẽ muốn có một báo cáo và đi đến tab “Reports”. Tại đây bạn sẽ thấy tất cả danh sách các báo cáo có thể trình bày cho bạn. Chọn lấy một loại báo cáo và thiết lập các tiêu chuẩn dữ liệu và bạn sẽ có một báo cáo tùy chỉnh  trong tay mà không tốn nhiều thời gian.


Tư vấn DV miễn phí

Contact form submitted! We will be in touch soon.
Gửi thông tin

* Bắt buộc

Giải pháp văn phòng điện tử

Danh mục

Thông báo

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng đợi trong giây lát