Hướng dẫn sử dụng Jira: Làm thế nào để sử dụng hiệu quả JIRA cho việc quản lý các dự án Agile?

 • JIRA - Dự án Agile


  Phương pháp Agile cho việc phát triển phần mềm đã được phổ biến trong những năm gần đây.
  Các dự án Agile theo một phương pháp gia tăng sự phát triển của các yêu cầu.
  Những điểm nổi bật của dự án Agile/ Scrum là:
  • Các yêu cầu được tạo ra/ được thỏa thuận và được nhóm lại với nhau thành một Product Backlog.( “Product Backlog” giống như là một sản phẩm tồn đọng)
  • Những yêu cầu (các câu chuyện của người dùng) này được xếp hạng theo thứ tự của độ ưu tiên và những nghiệp vụ quan trọng.
  • Mỗi một lần xếp hạng, các câu chuyện được phân công theo chu kỳ phát triển kéo dài trong khoảng 4-6 tuần.
  • Những chi tiết tài liệu là được bãi bỏ. Thay vào đó, một chiếc bảng scrum được duy trì mà nó sẽ hiển thị các trạng thái và các tiến độ.

  JIRA hỗ trợ thành công tất cả những hoạt động được liệt kê ở trên cho các dự án theo phương pháp Agile. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem làm thế nào để được như vậy.


  Ghi nhớ:  Trước tiên, bạn sẽ cần JIRA Agile add-on nếu bạn chưa sẵn sàng có nó.


  Những câu chuyện người dùng trong JIRA được tạo ra sử dụng các vấn đề JIRA (issues):
  • Bạn có thể có một Product Backlog bởi việc tạo một Câu chuyện người dùng chính (a  main User story) và có các nhiệm vụ con khác nhau (various sub-tasks) dưới nó.
  • Hoặc bạn có thể tạo một kiểu vấn đề: Epic/ Story đã được dẫn tới nó. Làm như vậy, trong trang “Create Issue” bạn có  thể đi tới “Configure Fields” và chọn trường “Epic link” đã được bao gồm trong màn hình khởi tạo vấn đề. Đây là phương thức thường được sử dụng nhất.    Ghi chú: Bạn không thể liên kết một Epic tới một Epic khác.


  Chức năng quan trọng tiếp theo của một dự án Agile là bảng Scrum. JIRA cung cấp một cơ sở vững chắc để tạo điều kiện cho điều đó. Chức năng này được gọi là “Board”, và nó nằm ở bên phải dưới mục trình đơn “Agile”. (Tùy chọn danh mục này sẽ có hiệu lực chỉ khi nếu bạn có JIRA Agile add-in; điều này trước đây được gọi là “GreenHooper”).


  Các chức năng JIRA giúp đạt được quy trình Agile.

  Chức năng 1: Người dùng có thể tạo và quản lý các bảng trong Agile.
  Nó sẽ hiển thị các vấn đề từ cùng một dự án hoặc nhiều dự án khác nhau nên tiến độ có thể được theo dõi từ cùng một nơi.


  Chức năng 2: Có 2 kiểu bảng trong JIRA  Agile. Chúng là gì và chúng làm gì sẽ được giải thích ở màn hình phía dưới. Chọn lấy một bảng thích hợp và tiếp tục qua các bước để tạo một bảng. Bạn sẽ phải lựa chọn những dự án từ đó các vấn đề được xem xét. Trong bài viết này chúng ta sẽ thảo luận về bảng Scrum.
  Chức năng 3: Sau khi tạo bảng bạn có thể cấu hình nó như khi bạn nhìn thấy phù hợp. Về cơ bản, có hai mẫu cho một bảng - Kế hoạch và Công việc (Plan & Work). Như tên của nó, Kế hoạch là một phần của nơi bạn có thể phân loại các yêu cầu của bạn (stories) vào trong Sprints. Công việc là khi bạn có thể theo dõi thời gian sử dụng và tiến độ tổng thể. Ngoài hai cái trên bạn có thể tạo ra một vài báo cáo.


  Chức năng 4: mẫu Kế hoạch
  Ảnh dưới đây sẽ mô tả mẫu Kế hoạch trông như thế nào:
  • Mẫu kế hoạch hiển thị tất cả các.


  • Bạn có thể sử dụng menu LSH để quyết định những cái cơ bản mà trên đó nó cần được hiển thị. Bạn có thể chọn để xem tất cả các vấn đề hoặc chỉ một vấn đề liên quan tới  một Epic nhất định.
  • Thay đổi thứ tự trong những vấn đề cần được xem xét đơn giản chỉ bởi việc kéo chúng lên hoặc xuống trong backlog.
  • Từ bên phía menu RHS khi nhập vào các vấn đề , bạn có thể tạo các liên kết( links), nhiệm vụ con( subtasks), logwork và thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác như là bạn làm trên một vấn đề thông thường.
  • Bạn cũng có thể sử dụng màn hình này để tạo 1 sprint, nếu bạn có đúng quyền hạn.

  Chức năng 5:
  mẫu Công việc

  Cái này sẽ hiển thị thông tin sprint đang hoạt động. Tất cả những câu chuyện người dùng sẽ được phân loại vào trong phần To do, In Progress và Done để hiển thị tiến độ rõ ràng nhất.
  Chức năng 6:  Báo cáo Agile

  Đi đến bảng Agile -> Reports. Như bạn có thể thấy, có rất nhiều mẫu báo cáo tùy chỉnh Agile mà nó có thể được tạo ra bằng JIRA. Tất cả những gì bạn phải làm là chọn lấy báo cáo mà bạn mong muốn và quyết định các dữ liệu và dựa trên đó báo cáo sẽ được tạo ra.  Chức năng 7:   Quản lý các bảng

  Với những quyền hạn đúng đắn hoặc bạn là người quản trị, bạn có thể cấu hình các bảng sau khi nó được tạo. Để làm như vậy, đi đến Agile -> Manager Boards. Trong hình dưới đây, chọn “Configure” bên cạnh bảng mà bạn muốn sửa chữa từ danh sách của tất cả các bảng có sẵn.  Từ các trang sau đó đi lên, bạn có thể xác định/ chỉnh sửa các chi tiết khi cần thiết.

Tư vấn DV miễn phí

Contact form submitted! We will be in touch soon.
Gửi thông tin

* Bắt buộc

Giải pháp văn phòng điện tử

Danh mục

Thông báo

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng đợi trong giây lát