Tin nội bộ

Tin công nghệ

Dịch vụ

 • Giới thiệu dịch vụ tổng đài IPX1900™

  Giới thiệu dịch vụ tổng đài IPX1900™

  IPX1900™ là gói dịch vụ cung cấp hệ thống tổng đài 1900/1800 theo mô hình điện toán đám may (CaaS – Communications as a ...
  Xem thêm

 • Giới thiệu dịch vụ tổng đài IP - IPX

  Giới thiệu dịch vụ tổng đài IP - IPX

  IPX là dịch vụ cung cấp hệ thống tổng đài nội bộ IPX triển khai theo mô hình điện toán đám mây (CaaS – Communication as a ...
  Xem thêm

 • Báo giá gói dịch vụ tổng đài IP - IPX

  Báo giá gói dịch vụ tổng đài IP - IPX

  Module tính năng và cước phí các gói dịch vụ tổng đài IP - IPX - giải pháp thiết lập tổng đài nội bộ doanh ...
  Xem thêm

 • Báo giá gói dịch vụ tổng đài IP - IPX1900™

  Báo giá gói dịch vụ tổng đài IP - IPX1900™

  Tính năng và cước phí dịch vụ tổng đài 1900/1800 IPX1900™ - giải pháp xây dựng trung tâm dịch vụ khách ...
  Xem thêm

 • Email marketing

  Email marketing

  Gửi Email nhanh chóng Hệ thống máy chủ SMTP được thiết kế đa luồng gửi nhằm tăng tốc độ gửi email đến người nhận thư với thời gian ngắn ...
  Xem thêm

Thông báo

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng đợi trong giây lát