Kết nối nhiều hệ thống tổng đài PBX và IP với nhau

 • Đối với những công ty có nhiều chị nhánh được kết nối qua hệ thống tổng đài PBX là một lợi thế rất lớn. Những cuộc gọi nội bộ giữa các chi nhánh được thực qua internet một cách hiệu quả. Tuy nhiên đòi hỏi phải có một băng thông internet tối thiểu 100kBit cho mỗi kênh đàm thoại. Đặc biệt kết nối internet SDSL là một lợi thế vì nó cung cấp đường truyền như nhau cho cả upload và download.

  connect multiple phone systems via the internet using VPN


  Một lợi thế khác của việc kết nối các hệ thống tổng đài PBX qua internet là nó không đòi hỏi đầu tư thêm đường điện thoại. Hơn nữa nó có thể chuyển tiếp cuộc gọi giữa các khu vực mà người gọi cũng không thể nhận ra sự khác biệt.

  connect multiple phone systems via the internet using VPN and ISDN

  Kết nối tổng đài IP PBX thông qua VPN
  Việc kết nối tổng đài IP PBX tại các địa điểm có thể được thực hiện qua VPN. Tiếng nói được mã hóa trước khi chuyển đi. IAX là giao thực được sử dụng rộng rãi trong kết nối PBX qua mạng IP.

  Những trường hợp có thể xảy ra trong quá trình kết nối các hệ thống PBX
  Trường hợp đầu tiên là có ba hệ thống PBX kết nối với nhau, mỗi hệ thống có những số extension khác nhau và mỗi số extension có khả năng gọi trực tiếp đến nhiều số extension khác trong hệ thống.

  Transparent connection between multiple PBXs


  Đây là ví dụ khi mà hai hệ thống PBX được cấu hình trong hai network khác nhau. Với mỗi hệ thống PBX có số extension riêng. Bằng việc gọi đầu số prefix, có thể kết nối với hệ thống PBX và thậm chí gọi qua số điện thoại thông thường.

  Connection of multiple PBXs using one PSTN line


  Trường hợp sau đây là ba network được nối với nhau. Mỗi network có số extension trùng nhau. Có thể thực hiện cuộc gọi vào số extension thông qua việc sử dụng số extension của hệ thống PBX đó. Đầu số prefix được dùng để ọi sang các network khác.

  Connection between multiple PBXs using Dial Patterns to reach the other Parties   

Tư vấn DV miễn phí

Contact form submitted! We will be in touch soon.
Gửi thông tin

* Bắt buộc

Giải pháp tổng đài IP

Danh mục

Thông báo

Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng đợi trong giây lát